CÁP ĐIỆN DẸT CHO CẦU TRỤC CỔNG TRỤC

Liên hệ

 • Dây cáp dẹt 4C x 1.5 mm,
 • Dây cáp dẹt 5C x 1.25 mm
 • Dây cáp dẹt 8C x 1.25 mm
 • Dây cáp dẹt 12C x 1.5 mm
 • Dây cáp dẹt 13C x 1.25 mm
 • Dây cáp dẹt 16C x 1.25 mm

Cáp điện dùng để cấp nguồn động lực cho cầu trục:

 • Dây cáp dẹt 4C x 2.5 mm
 • Dây cáp dẹt 4C x 3.5 mm
 • Dây cáp dẹt 4C x 4.0 mm
 • Dây cáp dẹt 4C x 5.5 mm
 • Dây cáp dẹt 4C x 6.0 mm
 • Dây cáp dẹt 4C x 8.0 mm
 • Dây cáp dẹt 4C x 14 mm,
 • Dây cáp dẹt 4C x 25 mm
 • Dây cáp dẹt 4C x 50 mm
Liên hệNgay

Tư vấn miễn phí (24/7) 0967070790